מדיניות ביטולים

שיעור רגיל

המורה/ התלמיד רשאים לבטל את השיעור עד כ-24 שעות לפני השיעור שנקבע. אם השיעור משולם מראש (כחלק מחבילת שיעור), המורה יקבע מחדש את השיעור במועד שמוסכם על ידי שני הצדדים. כל ביטול של הרגע האחרון (פחות מ-24 שעות), יגרור תשלום מלא על השיעור כפי שנקבע על פי תעריף השיעורים.  אי ביצוע התשלום ימנע את המשך השיעורים של התלמיד איתנו, עד להסדרת התשלום.

חבילות שיעור

במקרה שהתלמיד יהיה מעוניין בלבטל חבילה שנרכשה, עלות הביטול תהיה כמות השיעורים שבוצעו במסגרת החבילה במחירם המלא מחוץ לחבילה.